Player
Statistic
Full Name :
Klasifikace : 1.5
Datum narození : 17.04.1987
Národnost : CZ
Číslo : 7