Player
Statistic
Full Name :
Klasifikace : 4.5
Datum narození : 19.07.1989
Národnost : CZ
Číslo : 10