Skip to main content

|

Změna ve vedení České asociace basketbalu na vozíku

Ke dni 23.4.2023 odstupuje předsedkyně ČABV Hana Valová ze své funkce. Hance děkujeme za její práci pro basketbal na vozíku, které se v Česku věnovala přes 23let a v čele naší asociace byla od jejího zrodu od roku 2014. Hanka i nadále zůstává ve výkonném výboru ČPV a ve funkci Technical Delegate pro IWBF Europe, tímto jí přejeme hodně štěstí v jejím dalším působení.

23.4.2023 se konala v Českých Budějovicích členská schůze ČABV, kde proběhla volba nového předsedy a člena VV.

Nové složení vedení ČABV:
Předseda – Adam Šimonek
Členové VV – Adam Šimonek, Jaroslav Menc, Miroslav Šperk, Tomáš Nevěčný, Martin Zemánek